Parkering - Nordthy FysioterapiParkering


Parkér gerne på havnen.

På grund af ombygning på Munkevej vil vi gerne opfordre de af vores patienter, som kan, til at parkere på havnen eller lign, for at afhjælpe parkeringssituationen.

Tak for hjælpen!