Trykbølge shockwave ESWT RSWT - Nordthy Fysioterapi

TRYKBØLGE SHOCKWAVE


Behandling til genstridige problemer. Nedbryd arvæv og forkalkninger

Trykbølge eller shockwave

Trykbølge eller også kaldet shockwave, er et værktøj som typisk vil tages i brug overfor tilstande som har vist sig vanskelige at komme til livs med konventionel fysioterapi. Om det hedder trykbølge eller shockwave er mest af alt et præference spørgsmål om man foretrækker danske betegnelser eller engelske. Det er som derimod ikke er ligegyldigt er om hvorvidt der er tale om fokuseret eller radierende trykbølge/shockwave. 

fokuseret og radierende trykbølge

Nu både fokuseret og radierende

Vi tilbyder nu også fokuseret trykbølge behandling (ESWT), i tillæg til radierende trykbølge (RSWT), som vi har benyttet i flere år.
Forskellene imellem de to behandlingsformer kan meget kort beskrives som, at fokuseret trykbølge samler kraft afgivelse i et meget lille område og giver en meget kraftig bearbejdning af det væv, hvorimod radierende trykbølge spreder kraftafgivelsen lidt ud i vævet, og er dermed en lidt mindre direkte  påvirkning af vævet. 

 

 

Gentagne slag 

Trykbølger er grundlæggende en gentagen kraft afgivelse i det skadede område, der vil nedbryde arvæv og forkalkninger i området, hvor kroniske tilstande ikke vil nedbrydes af sig selv. Dette stimulerer til øget vaskularisering af området og genopbygning af nyt væv.  

Hvad behandler man med shockwave

Det drejer sig ofte om arvæv, kalkaflejringer i sener eller ved tilhæftninger, hælsporer, tennis- golfalbuer og slimsæksbetændelser. I mange tilfælde kan behandlingen være et godt alternativ til steroid injektion eller operation. 

Der er flere studier som finder at erektil dysfunktion (impotens) kan bedres ved specifik behandling med fokuseret trykbølge. 

Smerte

Det er vigtigt at være opmærksom på at behandlingen kan være smertefuld i sigselv, men er generelt en hurtig og effektiv behandlingsform. 

 

TILLÆGSYDELSE


Vær opmærksom på at shockwave behandling er en tillægsydelse, som udover konsultationsprisen koster 

PRIS 150,-  


FOKUSERET TRYKBØLGE kan med fordel kombineres med forudgående ultralydscanning, så man har kortlagt præcist det væv man ønsker at påvirke, f.eks ved behandling af kalkaflejring i sener.