Akkrediterings status - Nordthy Fysioterapi

AKKREDITERINGS STATUS


Status

Klinikken har opnået følgende status efter 1. version af akkrediteringsstandarder for fysioterapipraksis

Akkrediteret

Klinikken lever hermed op til det nationale niveau for kvalitet
på de områder, der er omfattet af Den Danske Kvalitetsmodel.

Akkrediteringsstatus er gældende fra 02-03-2020 til 27-04-2023

 

Herudover er følgende satellitter omfattet af akkrediteringen:

Sydhavnsvej 7, STUEN, 7700 Thisted

 

 

Link til officielt certifikat

Hvad er akkreditering?

Akkreditering kan defineres som:
"Kvalitetsvurdering, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller institution lever op til et sæt af fælles standarder."
(Det Nationale Begrebsråd for Sundhedsvæsenet, 2006).

Akkreditering i sundhedsvæsenet har en lang historie og en stor udbredelse. Det startede med sygehuse. Efterhånden har akkreditering bredt sig til andre dele af sundhedssektoren. I dag kan man finde eksempler på akkreditering i alle dele af sektoren. 

Akkreditering vurderes udfra Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

DDKM er et nationalt system til kvalitetsudvikling på tværs af alle sektorer i sundhedsvæsenet. Hensigten er, at DDKM skal bidrage til at:

  • sikre løbende udvikling af kvaliteten i alle offentligt finansierede sundhedsydelser
  • skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb
  • forebygge fejl og utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet.

Den Danske Kvalitetsmodel, DDKM, består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til.