FYSIOTERAPI TIL VIRKSOMHEDER - Nordthy Fysioterapi

FYSIOTERAPI TIL VIRKSOMHEDER


Mindsk og forebyg smerter på arbejdspladsen

Hvorfor træning på arbejde

Formålet er at nedbringe smerterelateret sygefravær, få energien og effektiviteten tilbage.

Forskning viser at, træning i arbejdstiden sammen med kollegerne kan mindske smerter i nakke, skuldre og ryg både effektivt og hurtigt. Det styrker også arbejdsevnen og det sociale samvær, ifølge professor Lars L. Andersen, fra NFA (kilde).  

"Særligt er der stærk evidens for, at styrketræning giver en positiv effekt på smerter." (Kilde, Arbejdstilsynet).

Ved at lave træningen i løbet af arbejdsdagen giver man medarbejderne en oplagt mulighed for at hjælpe sig selv, og man får lavet bevægelser til at give fornyet cirkulation i kroppen, når der er behov for det.

Konditionstræning på arbejdspladsen vil være hensigtsmæssigt med henblik på at modvirke konsekvenserne af meget stillesiddende arbejde.

TILSKUD TIL SUNDHEDSFREMME I FORM AF TRÆNING

Arbejdstilsynet (AT) har en pulje, hvor man kan søge om tilskud til at sætte sundhedsfremmende aktiviteter i gang, som f.eks styrketræning for medarbejderne.

Der vil være mulighed for at få dækket udgifter til netop de tiltag vi tilbyder her. Det kan f.eks være indkøb af udstyr og/eller konsulent timer til at gennemføre projekter med fokus på styrke- eller konditionstræning.

Læs mere om mulighederne for at søge penge til sundhedsfremme i jeres virksomhed.

Det virker at forebygge med motion

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har lavet rapporten ’Arbejdsmiljø og Helbred 2018’, som viser god smertereducerende effekt ved træning for både kontor ansatte og folk med hårdt fysisk arbejde.

For eksempel er Syddanske Vaskerier en arbejdsplads med en del fysisk hårdt arbejde. Her har man set en reduktion i sygefravær på 21% efter man har indført 5 minutters daglig træning i arbejdstiden. For ansatte i kontormiljøer ses positive effekter allerede ved 2 minutters daglig træning, ifølge NFAs studier.

Hvor lang tid og hvor mange gange skal der til for at opnå positiv effekt? Den præcise dosis kan forskerne ikke definere. Effekten af træningen har en positiv sammenhæng med, hvor ofte den foretages, men omvendt skal vi huske at lidt er bedre end ingenting. 

Selv få minutter om dagen gør en forskel. (kilde: rygoevelser-og-elastiktraening-rykker-ind-paa-arbejdspladserne).

Tilpasning af medarbejderes arbejdspladser. 

Formålet er at forebygge og reducere smerterelateret sygefravær gennem at tilpasse arbejdssituationen så uhensigtsmæssige belastninger begrænses. 

Der eksisterer ikke én korrekt stilling som løser alle problemer, men der er nogle som er mere hensigtsmæssige end andre, og variation i arbejdsstilling er generelt godt.

De uhensigtsmæssige belastninger kan være mange ting afhængigt af branche, som f.eks tunge løft, men også lys eller støj, og særligt ensidigt gentagne bevægelser og ubekvemme arbejdsstillinger over længere tid.

For kontor folket er det vigtigt at optimere på arbejdssituationen i forbindelse med skrivebords arbejde, så der er god arbejdshøjde og støtte de rigtige steder.

Bevægelse midt i arbejdsdagen er med til at skabe cirkulation i kroppens muskler og led, hvilket i mange tilfælde vil være nok til at dæmpe mindre gener og smerter.

 

Hurtige forslag til mere bevægelse i dagligdagen

  • Skifte mellem siddende, stående og gående arbejde
  • Tage trappen i stedet for elevatoren
  • Holde gående telefonsamtaler og møder, når det er muligt
  • Lave små aktive øvelser i løbet af dagen

Kilde: https://at.dk/arbejdsmiljoeproblemer/ergonomi/stillesiddende-arbejde/


VI SKRÆDDERSYR EN LØSNING


Da ingen virksomheder er ens, tilpasser vi et tilbud til jeres virkelighed. Herunder ses forskellige forslag til hvad vi kunne gøre for jer.

Ring til os på tlf. 97925626, email til post@nordthyklinik.dk eller brug kontaktformularen nederst på siden.


FOREBYGGENDE TRÆNING

Træning i arbejdstiden
Der er mange muligheder. F.eks. Instrueres kontaktperson i virksomheden løbende i øvelser, og så står de for træningen og instruktionen af medarbejdere. Der aftales et interval f.eks 14 eller 1 måned hvor der følges op med nye øvelser.  

Vi kan komme på virksomheden og stå for træningen en eller flere gange i ugen, efter vurdering af behov.

Der kan laves videoer med øvelser som fremsendes løbende.

Motion for medarbejdere 
Opstart af motionshold for medarbejdere. Vi kan hjælpe med at opstarte motionshold, som virksomheds medarbejdere selv fortsætter. Det kunne være alt lige fra løbeklub, fodboldtræning eller raske gåture i nationalparken. 

 

 

 

 BEHANDLING OG VEJLEDNING

Der kan oprettes "klinik" på arbejdspladsen, hvor medarbejdere kan henvende sig med deres problemstillinger og få individuel vejledning og behandling. 

Vi aftaler et omfang på en eller flere timer på en eller flere dage i ugen/måneden. Der skal være et lukket lokale til rådighed. 

Alternativt kan virksomheden tilbyde at betale et antal konsultationer for medarbejderne på klinikken istedet. 

 

ERGONOMI

Tilpasning af arbejdsplads, både på kontoret og hjemme.

Vi vurderer på den konkrete arbejdsplads, hvor vi gennemgår hvilke problemstillinger der kan være, og hvilke muligheder der vil være for at tilpasse arbejdssituationen f.eks ved udskiftning af bord/stol og anderledes indstilling eller placering af tastatur/mus. Kan en pude og fodskammel benyttes med fordel? 
Er der for kraftigt lysindfald? Er skærmene hensigtmæssigt placeret, så hovedet ikke holdes roteret? 

Alle disse ting og mange flere gennemgås på den enkelte medarbejders arbejdsplads.    

 

Kontakt formular


Kontakt os med henblik på et uforpligtende tilbud på en løsning til jeres virksomhed.