Vi overtager Hanstholm Fysioterapi 1. august - Nordthy FysioterapiVi overtager Hanstholm Fysioterapi 1. august


Vi har indgået aftale med Lene Larsen om overtagelse af Hanstholm Fysioterapi Per 1.8.2022

Fremadrettet vil klinikken, i det daglige, drives af Mette Damsgaard, som starter på klinikken allerede 1.6 – så hun er kendt i huset, når den endelige overdragelse finder sted.

Vi ser frem til masser af spændende udvikling!